Yosakoi Festival in Kochi   SUPER-YOSAKOI.COM

Harajuku Omotesando Genki Matsuri
La fête de Yosakoi Super 2009

La galerie des photos

Yosaro Kamimachi Yosakoi Naruko Ren Kurakko Sanjo Shoha
Harajuku Yosakoi Ren Yosakoi Kashiwa Kurenaijuku Tokyo Students Kissui Honiya
Yosakoi Furinkazan Truck Oka Sabotage
Numadu Neppumaito Tokyo Metro Seablue Maika Summer Zipper

Revenir à la page de la fête de Yosakoi Super


Yosakoi Festival
Copyright © 2009,Tadashi Mori. All Rights Reserved.
Tadashi Mori
Copyright © 2000-2009, Tadashi Mori. All Rights Reserved.  SUPER-YOSAKOI.COM