Yosakoi Festival in Harajuku Tokyo
SUPER-YOSAKOI.COM

Harajuku Omotesando Genki Matsuri
La fête de Yosakoi Super 2010

La galerie des photos

Harajuku Yosakoi-ren Summer Zipper Gravity Kurakko
Sanjo Shoha Sakura Shippuranbu RIKU
Kazusagumi Obiyamachisuji Yosaro Shin
Kai Furinkazan Kokushimuso Yumaikai Honiya
Carnaval Junin Toiro Maika Numadu Neppumaito

Revenir à la page de la fête de Yosakoi Super


Copyright © 2000-2010, Tadashi Mori. All Rights Reserved.
SUPER-YOSAKOI.COM