Yosakoi Festival in Harajuku Tokyo
SUPER-YOSAKOI.COM

Harajuku Omotesando Genki Matsuri
La fête de Yosakoi Super 2011

La galerie des photos

Rindo Oohashidori Online Asahi Shokuhin
Numadu Neppumaito Maika Yumaikai Shin
Summer Zipper Yosaro Doshisha Sakura ntt docomo Kochi
Obiyamachisuji Shippuranbu Kissui Honiya
Asakashobu Zokkon Machida '98 Mama Banbanzai Junin Toiro

Revenir à la page de la fête de Yosakoi Super


Copyright © 2000-2011, Tadashi Mori. All Rights Reserved.
SUPER-YOSAKOI.COM